Website xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - XSKT - XOSO VIET NAM - KQXS

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   3.33% (3 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến ngày 20/02/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Tăng 1
01 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
08 2 Lần Tăng 1
14 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Không tăng
26 2 Lần Không tăng
38 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Tăng 1
50 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Giảm 1
79 2 Lần Tăng 1
80 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Tăng 1
90 2 Lần Giảm 1
92 2 Lần Tăng 1
99 2 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 5 Lần Tăng 1
08 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 1
68 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

26 13 Lần Không tăng
05 11 Lần Không tăng
23 10 Lần Tăng 1
40 10 Lần Tăng 1
68 10 Lần Giảm 3
87 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
16 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Tăng 1
38 8 Lần Tăng 1
55 8 Lần Không tăng
57 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Tăng 1
70 8 Lần Không tăng
73 8 Lần Không tăng
94 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

08 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
85 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

88      33 lần
21      27 lần
49      20 lần
93      20 lần
61      17 lần
11      16 lần
69      14 lần
76      14 lần
60      13 lần
97      13 lần
31      12 lần
18      11 lần
36      11 lần
39      11 lần
66      11 lần
17      10 lần
82      10 lần
86      10 lần
59      9 lần
74      9 lần
15      8 lần
22      8 lần
04      7 lần
16      7 lần
46      7 lần
70      7 lần
72      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 13 Lần 1
5 Lần 1
1 9 Lần 4
9 Lần 1
2 6 Lần 1
10 Lần 6
3 10 Lần 5
9 Lần 2
4 9 Lần 1
10 Lần 2
5 9 Lần 2
7 Lần 1
6 2 Lần 1
5 Lần 0
7 8 Lần 0
10 Lần 2
8 13 Lần 5
13 Lần 6
9 11 Lần 4
Close