Website xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - XSKT - XOSO VIET NAM - KQXS

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   3.33% (3 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
32
   4.44% (4 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   3.33% (3 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
91
   4.44% (4 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 04/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

91 7 Lần Tăng 1
24 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Giảm 2
71 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 15 Lần Tăng 1
91 12 Lần Tăng 1
25 10 Lần Không tăng
58 10 Lần Tăng 1
04 9 Lần Không tăng
10 9 Lần Tăng 1
28 9 Lần Tăng 1
29 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
71 9 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

52 (2 Ngày) (2 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67      25 lần
59      19 lần
83      18 lần
31      15 lần
43      15 lần
11      14 lần
07      13 lần
72      13 lần
68      12 lần
21      11 lần
42      11 lần
55      11 lần
26      10 lần
16      9 lần
23      9 lần
30      9 lần
38      9 lần
44      9 lần
76      9 lần
78      9 lần
02      8 lần
49      8 lần
50      8 lần
56      8 lần
74      8 lần
03      7 lần
20      7 lần
33      7 lần
82      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 2
0 10 Lần 3
8 Lần 3
1 8 Lần 1
9 Lần 2
2 11 Lần 2
8 Lần 0
3 8 Lần 5
6 Lần 3
4 10 Lần 0
8 Lần 1
5 8 Lần 3
10 Lần 3
6 7 Lần 1
7 Lần 1
7 6 Lần 2
11 Lần 2
8 11 Lần 6
15 Lần 7
9 11 Lần 1
Close