Website xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - XSKT - XOSO VIET NAM - KQXS

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   0.51% (1 lượt)
01
   0.51% (1 lượt)
02
   1.52% (3 lượt)
03
   1.01% (2 lượt)
04
   1.01% (2 lượt)
05
   0.51% (1 lượt)
06
   1.52% (3 lượt)
07
   0.51% (1 lượt)
08
   1.52% (3 lượt)
09
   2.02% (4 lượt)
10
   0.51% (1 lượt)
11
   1.52% (3 lượt)
12
   3.03% (6 lượt)
13
   0.51% (1 lượt)
14
   0.51% (1 lượt)
15
   1.01% (2 lượt)
16
   2.53% (5 lượt)
17
   1.01% (2 lượt)
19
   0.51% (1 lượt)
20
   0.51% (1 lượt)
22
   1.01% (2 lượt)
23
   0.51% (1 lượt)
24
   1.52% (3 lượt)
25
   1.01% (2 lượt)
26
   1.52% (3 lượt)
27
   0.51% (1 lượt)
28
   1.52% (3 lượt)
29
   1.01% (2 lượt)
30
   1.01% (2 lượt)
31
   1.52% (3 lượt)
32
   2.02% (4 lượt)
33
   0.51% (1 lượt)
34
   1.52% (3 lượt)
35
   0.51% (1 lượt)
37
   0.51% (1 lượt)
38
   1.52% (3 lượt)
40
   1.52% (3 lượt)
41
   0.51% (1 lượt)
42
   1.52% (3 lượt)
43
   2.02% (4 lượt)
44
   0.51% (1 lượt)
46
   0.51% (1 lượt)
47
   0.51% (1 lượt)
48
   1.52% (3 lượt)
51
   0.51% (1 lượt)
52
   2.53% (5 lượt)
53
   0.51% (1 lượt)
54
   2.02% (4 lượt)
55
   0.51% (1 lượt)
56
   1.01% (2 lượt)
57
   1.52% (3 lượt)
58
   1.52% (3 lượt)
59
   3.54% (7 lượt)
60
   0.51% (1 lượt)
62
   0.51% (1 lượt)
64
   2.02% (4 lượt)
65
   1.01% (2 lượt)
66
   0.51% (1 lượt)
67
   1.01% (2 lượt)
68
   0.51% (1 lượt)
69
   0.51% (1 lượt)
70
   1.01% (2 lượt)
71
   2.53% (5 lượt)
72
   1.52% (3 lượt)
73
   2.53% (5 lượt)
74
   1.52% (3 lượt)
75
   0.51% (1 lượt)
76
   1.52% (3 lượt)
77
   1.01% (2 lượt)
78
   0.51% (1 lượt)
79
   0.51% (1 lượt)
80
   1.01% (2 lượt)
81
   0.51% (1 lượt)
82
   0.51% (1 lượt)
83
   1.01% (2 lượt)
84
   1.01% (2 lượt)
85
   2.02% (4 lượt)
87
   1.01% (2 lượt)
88
   1.01% (2 lượt)
89
   2.02% (4 lượt)
91
   1.01% (2 lượt)
92
   1.52% (3 lượt)
93
   0.51% (1 lượt)
95
   1.01% (2 lượt)
96
   0.51% (1 lượt)
97
   1.01% (2 lượt)
98
   1.01% (2 lượt)
99
   1.52% (3 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 07/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 5 Lần ) Tăng 1
59 ( 5 Lần ) Tăng 2
11 ( 3 Lần ) Tăng 2
24 ( 3 Lần ) Không tăng
26 ( 3 Lần ) Không tăng
32 ( 3 Lần ) Tăng 1
34 ( 3 Lần ) Tăng 1
57 ( 3 Lần ) Không tăng
85 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

12 ( 7 Lần ) Không tăng
52 ( 7 Lần ) Không tăng
59 ( 7 Lần ) Tăng 1
85 ( 7 Lần ) Tăng 1
09 ( 5 Lần ) Tăng 1
16 ( 5 Lần ) Không tăng
24 ( 5 Lần ) Không tăng
26 ( 5 Lần ) Không tăng
40 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Không tăng
64 ( 5 Lần ) Giảm 2
71 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Không tăng
89 ( 5 Lần ) Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

16 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
32 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
85 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

61      ( 9 ngày )
21      ( 8 ngày )
90      ( 8 ngày )
50      ( 7 ngày )
18      ( 6 ngày )
36      ( 6 ngày )
45      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 6 Lần 2
12 Lần 2
1 9 Lần 3
13 Lần 2
2 15 Lần 4
14 Lần 4
3 6 Lần 1
7 Lần 1
4 15 Lần 0
16 Lần 2
5 9 Lần 0
6 Lần 1
6 12 Lần 1
10 Lần 1
7 13 Lần 1
11 Lần 3
8 11 Lần 3
8 Lần 3
9 12 Lần 5
Close