Website xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - XSKT - XOSO VIET NAM - KQXS

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   2.96% (4 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   2.96% (4 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   3.70% (5 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   2.96% (4 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.96% (4 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   2.96% (4 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.96% (4 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 01/12/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

42 ( 4 Lần ) Tăng 2
87 ( 4 Lần ) Tăng 2
18 ( 3 Lần ) Tăng 1
01 ( 2 Lần ) Không tăng
05 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Giảm 1
10 ( 2 Lần ) Không tăng
13 ( 2 Lần ) Giảm 1
17 ( 2 Lần ) Tăng 1
26 ( 2 Lần ) Không tăng
32 ( 2 Lần ) Không tăng
41 ( 2 Lần ) Tăng 1
43 ( 2 Lần ) Tăng 1
65 ( 2 Lần ) Không tăng
73 ( 2 Lần ) Không tăng
74 ( 2 Lần ) Tăng 2
79 ( 2 Lần ) Tăng 1
83 ( 2 Lần ) Giảm 2
84 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

18 ( 6 Lần ) Tăng 2
07 ( 5 Lần ) Không tăng
10 ( 5 Lần ) Không tăng
99 ( 5 Lần ) Không tăng
01 ( 4 Lần ) Tăng 2
17 ( 4 Lần ) Tăng 1
42 ( 4 Lần ) Tăng 2
43 ( 4 Lần ) Tăng 1
53 ( 4 Lần ) Giảm 1
59 ( 4 Lần ) Không tăng
73 ( 4 Lần ) Không tăng
79 ( 4 Lần ) Tăng 1
82 ( 4 Lần ) Tăng 1
83 ( 4 Lần ) Không tăng
87 ( 4 Lần ) Tăng 2
91 ( 4 Lần ) Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp:

87 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
32 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35      ( 14 ngày )
34      ( 11 ngày )
93      ( 11 ngày )
85      ( 10 ngày )
22      ( 9 ngày )
95      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 5
0 9 Lần 1
11 Lần 1
1 6 Lần 0
6 Lần 2
2 9 Lần 1
7 Lần 2
3 10 Lần 3
12 Lần 4
4 7 Lần 4
5 Lần 1
5 7 Lần 0
4 Lần 2
6 5 Lần 2
8 Lần 1
7 9 Lần 2
14 Lần 1
8 10 Lần 0
5 Lần 1
9 9 Lần 3
Close